twoje-kredyty.eu

Porady, które tu znajdziesz, zmienią Twoje podejście do kredytów, lokat oraz innych produktów finansowych

Należy pamiętać, że zdolność i historia kredytowa to dwa podstawowe pojęcia, które wywierają ogromny wpływ na kształtowanie się kredytu hipotecznego. Dzieje się tak, gdyż determinują one wszystkie parametry kredytu podczas kalkulacji jego kosztów,a także są wyrocznią w podjęciu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego.

Każdy rodzaj instytucji kredytowej skrupulatnie bada te dwa zjawiska aby mieć absolutną pewność że potencjalny kredytobiorca nie tylko posiada zaplecze finansowe do podjęcia zobowiązania ale też będzie je regularnie spłacał. Ze względu na to że wysokość zobowiązania opiewa na setki tysięcy złotych instytucja finansowa zobligowana jest do analizy danych klienta w bazie Biura Informacji Kredytowej. Wiedza, w jaki sposób kształtowała się spłata zadłużeń w przeszłości kredytobiorcy pomoże w oszacowaniu jego Motywacji w terminowym spłacaniu zobowiązania. Paradoksalnie może się wydawać, że brak danych o historii zaciągniętych zobowiązań również wydaje się dla instytucji finansowej dość problematyczne gdyż wówczas bank nie wie czego mógłby się spodziewać po tego typu wnioskodawcy. Nie ma po prostu punktu odniesienia, który mógłby przybliżyć mu charakter spłaty kredytu hipotecznego.

Podczas badania kondycji zdolności kredytowej będzie określał wysokość raty zobowiązania, która nie będzie stanowić dla niego obciążenia, oraz kwotę, która co miesiąc pozostanie w portfelu kredytobiorcy po uregulowaniu wszystkich zobowiązań. Takie działanie pozwala na przedstawienie oferty w pełni odpowiadającej potrzebom i możliwościom finansowym potencjalnego kredytobiorcy.

Nie jest tak, że wysokie dochody zapewniają otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa skupia się przede wszystkim na wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy oraz jego uzyskiwanym dochodom. W praktyce oznacza to, że gdy co miesiąc do kieszeni klienta wpływa 5 tysięcy złotych, jednakże jego koszty utrzymania wynoszą 4,5 tysiąca złotych wówczas taka osoba nie ma szans na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Również osoba ze złą historią kredytową odnotowaną w Biurze Informacji Kredytowej nie może ubiegać się o kolejne zobowiązanie. Kiedy instytucja dojdzie do wniosku, że regulowanie kolejnego zadłużenia może okazać się zbyt problematyczne wówczas wydaje negatywną decyzję kredytową. Należy pamiętać że Biuro Informacji Kredytowej notuje również każda pozytywną jak i odmowną decyzję kredytową jakie były wydawane w historii potencjalnego kredytobiorcy.