twoje-kredyty.eu

Porady, które tu znajdziesz, zmienią Twoje podejście do kredytów, lokat oraz innych produktów finansowych
lis 22 2018

Historia pieniądza

Pieniądz jest powszechnie akceptowanym z mocy prawa lub zwyczaju środkiem płatniczym mającym na celu umorzenie zaciągniętych zobowiązań. Pieniądz pojawił się, gdy procesy wymiany nabrały cech masowej powtarzalności i regularności(miasta i targowiska). Pieniądz podlegał ciągłej ewolucji i był w obiegu pod różną postacią od pieniądza towarowego poprzez pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy czy pieniądz bezgotówkowy. Obecnie pieniądz w postaci monet i banknotów służy do realizacji wszelkich zobowiązań.

Źródła pieniędzy

Obecnie pieniądze można uzyskać także poprzez sięgnięcie po kredyt gotówkowy oferowany przez różnego rodzaju instytucje(w tym banki). Kredyt gotówkowy to udostępnienie przez bank środków osobom na określone potrzeby. Natomiast jego spłata następuje w ratach, co jest już indywidualnie ustalane z kredytodawcą. W przypadku udzielenia kredytu gotówkowego praktykuje się czasem zabezpieczenia rzeczowe lub poręczenia innych osób. Dodatkowo wysokość kredytu uzależniona od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt. O kredyt gotówkowy można starać się poprzez wizytę w placówce bankowej, u agentów pracujących na rzecz danego banku, u pośredników oferujących propozycje kredytowe wielu banków, a także za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Do uzyskania kredytu gotówkowego obecnie często wystarcza oświadczenia klienta o wysokości i źródle uzyskiwanych dochodów, choć zdarza się, że wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę.

Warunki kredytu gotówkowego

Kredytodawca, czyli zazwyczaj bank może wypowiedzieć umowę w następujących sytuacjach: kredytobiorca spóźnia się i lub nie płaci pełnych rat kredytu za przynajmniej dwa okresy płatności w terminie określonym w umowie, wtedy kredytodawca może wezwać, zgodnie z zasadami spisanymi w umowie, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7-14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku wpłaty należności kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w całości, ale musi powiadomić kredytobiorcę w postaci komunikatu SMS, poprzez telefon oraz monit listowny.

Współcześnie dla zachęcenia klienta z skorzystania kredytu banki oferują kredyty gotówkowe bez zbędnych formalności, na dowolny cel. Obiecują szybką decyzję kredytową, możliwość rozłożenia spłaty do 96 miesięcy czy też obiecują jedną niską ratę z tym samym terminem płatności.